U aprilu 2018. godine, svečano je otvorena Deeper Life Bible Church u Lagosu, Nigerija, kapaciteta 30.000 sedišta.

Levelo podovi su na ovom projektu bili angažovani od 2011. godine. Isporučili smo i ugradili 9.300 m2 elastičnih plafona u  ‘laque’ foliji u 6 različitih boja. Instalacija je podrazumevala vrlo kompleksnu geometrijsku strukturu sa nekoliko kaskadnih prelaza gde su posebno obrađena čela kaskada u kojima se nalazi preko 200 distributivnih elemenata za klimatizaciju i ventilaciju. Takođe, na horizontalnim površinama elastičnih plafona ugrađeno je preko 200 svetlećih elemenata, kao i određen broj otvora za lance i sajle pomoću kojih se podiže i spušta sistem ozvučenja Crkve. Crkva je građena kao amfiteatar koji se sastoji od 4 galerije, i kao dodatak su izvedena čela svih galerija u istom materijalu, sa ugrađenim perforiranim elementima za distribuciju hladnog vazduha.

Drugi segment našeg angažmana podrazumevao je i ugradnju 23.000 m2 Gerflor PVC protivkliznih podova u nekoliko boja, krakasto raspoređenih u skladu sa rasporedom sedenja u osnovi prostora, kao i sa stepenišnim prolazima na svim galerijama gde je svaka galerija rađena u drugoj boji, sa pripadajućom bojom prolaza. Ugradnju je pratilo 16.000 m1 stepenišnih profila, kao i sve obodne lajsne na zidovima i stubovima.

Korišćeni materijali na ovom projektu: