Parketi i brodski podovi predstavljaju najplemenitije od svih vrsta podnih obloga.

VIŠESLOJNI PARKETI

Savremeni trendovi u proizvodnji parketa doveli su do snažnog prodora višeslojnih parketa na tržište. Brza montaža, vrhunska fabrička finalna obrada, primena ulja, voska i vodenih lakova, obogatili su ponudu parketa do neverovatnih granica.

U ponudi imamo:

  • evropske vrste drveta: hrast, jasen, bukva, bagrem, trešnja, javor
  • egzote: mahagoni, iroko, teak (tikovina), bambus, merbau, jatoba
  • parkete sa posebnom mehaničkom obradom tzv. četkanjem, grebanjem i slično
  • parkete sa finalnom mat, sjaj i polusjaj obradom

Dimenzije parketa su tako koncipirane da mogu odgovarati svakom tipu i veličini prostorije:

  • 3-strip parket je u širinama 215, 182 i 148 mm i dužini 2200mm
  • full plank (brodski pod) se proizvodi u širinama 209, 181 i 138 mm i dužini 2200mm
  • gazeći sloj od plemenitog drveta je najčešće 3,5 mm, a kod nekih modela 6 mm ili 2,7 mm

Završna obrada parketa sastoji se od 7 slojeva ekološkog laka, pri čemu se tehnika toniranja razlikuje. Neki modeli se prvo toniraju a zatim lakiraju, dok se drugi proizvodi lakiraju već pigmentovanim lakovima. Na ovaj način se postiže izuzetan broj varijacija u tonovima, a samim tim i asortiman u kome svaki kupac može pronaći „svoj“ parket.

Takođe, nivo sjaja laka može da varira. Postoji saten, mat, natural i najsavremeniji „live pure“.

Ivice parketa mogu biti ravne, oborene sa 2 strane daske ili oborene sa sve 4 strane daske.

Mehanička obrada pre lakiranja je takođe raznorodna: parket može biti ravno brušen, četkan (da bi se naglasila struktura drveta), a kod nekih modela i ručno obrađen kako bi se postigli efekti starog drveta, nagorelosti i slično.

Svi naši parketi i brodski podovi spadaju u grupu ekoloških (eco-friendly) proizvoda. Proizvođači parketa sa kojima sarađujemo poseduju FSC (Forest Stewardship Council) sertifikat, kao potvrdu da se pridržavaju međunarodnih pravila o dobrom upravljanju šumama.

Baltic Wood (Poljska) i Boen (Norveška) su među vodećim proizvođačima na tržištima Evrope i Severne Amerike. Vrhunska tehnologija i dizajn!

KLASIČNI PARKET

Klasični (masivni) parket i brodski pod od hrasta i jasena nudimo u debljinama 21, 20.4 i 15mm.