epoksidni podovi, poliuretanski podovi

Epoksidni podovi, poliuretanski i podovi na cementnoj bazi odlikuju se velikom raznovrsnošću u pogledu primene.

NAMENA U INDUSTRIJI

Epoksidni podovi u industriji se primenjuju u svim prostorima u kojima se zahteva visoka mehanička otpornost, otpornost na razne vrste hemikalija, kao i u prostorima sa visokim zahtevima u pogledu higijene. Takođe, ova vrsta podova je izuzetno pogodna za primenu u prostorima u kojima se skladište zapaljivi i eksplozivni materijali. Najčešće oblasti primene su: industrijske hale, magacinske hale, garaže, prostori u kojima se vrši proizvodnja i obrada hrane (HACCP standard EU), laboratorije, zdravstvene ustanove, štamparije, računski centri, mehaničarske radionice i sl.

DIZAJNERSKA REŠENJA

Dizajnerski epoksid pod

Tokom poslednje decenije, brojne arhitekte i dizajneri enterijera su ovu vrstu podova uspešno uveli u restorane, prodajne objekte, galerije, industriju zabave, pa čak i u rezidencijalne objekte.

Pojava pojma „brutalna arhitektura“ doprinela je upotrebi cementnih podova visokog nivoa mehaničke obrade posebnim mašinama, koje pružaju različite nivoe sjaja. Visoko kvalitetni podovi koji imaju izgled betona ili terazza i vrhunske mehaničke karakteristike, su zbog toga sve popularniji.

Razvoj dizajna, kolorita i načina obrade ovih podova je upravo omogućio i širu primenu.

Naši dobavljači su renomirani svetski proizvođači materijala koji se koriste za izradu cementnih, epoksidnih i poliuretanskih podnih površina:

  • MAPEI (Italija) – epoksid i poliuretan
  • MAPEI (Italija) – ultratop specijalni pod na cementnoj bazi
  • UZIN (Nemačka) – epoksid i poliuretan