Project Description

  • Objekat: Kafić Office, Beograd, Srbija
  • Materijal: Kompozitni drveni podovi – Compowood
  • Godina: 2008.

Fotografije sa objekta