Project Description

  • Objekat: Narodna biblioteka Srbije, Beograd
  • Materijal: Tekstilne podne obloge Halbmond-Nemačka, custom design
  • Godina: 2011.

Fotografije sa objekta