Project Description

  • Objekat: Splav Crna Maca, Blok 45, Beograd, Srbija
  • Materijal: Kompozitni drveni pod – Compowood, Velika Britanija
  • Godina: 2008.

Fotografije sa objekta