Project Description

  • Objekat: Penthouse, Srbija
  • Materijal: Kompozitni drveni pod – Compowood, Velika Britanija
  • Godina: 2010./2011.

Fotografije sa objekta