Project Description

  • Objekat: Nike shopovi – Beograd, Sarajevo, Skopje, Priština
  • Materijal: Cementni pod, Mapei Ultratop
  • Godina: 2015-2017.

Fotografije sa objekata